Multilingual Turkish Dictionary

XƏYALIM

XƏYALIM : Turuz Farsca - Türkce

sanağım
çəkmir sanağım, birdə dönəm sizlərə sarı

XƏYALIM : Turuz Farsca - Türkce

sanağım gümanım.
çəkmir sanağım, birdə dönəm sizlərə sarı

XƏYALIM : Turuz Farsca - Türkce

sanağım gümanım.
çəkmir sanağım, birdə dönəm sizlərə sarı