Multilingual Turkish Dictionary

XƏYALLANMA

XƏYALLANMA : Turuz Farsca - Türkce

sanğama
gəlməyini sanğama, gətirməyin düşünqıl. (sanğama: xəyallanma). (gəlməyini tosunma, gətirməyin düşünqıl. (tosunmaq: xəyallanmaq. mütəxəyyil olmaq)

XƏYALLANMA : Turuz Farsca - Türkce

süzülmə
keçmişivə üzülmə, günlük yaşa, yarın üçün süzülmə

XƏYALLANMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Xeyallanmaq"dan f.is.