Multilingual Turkish Dictionary

XƏYALLANMAQ

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

düşnüşmək bulutlarda, uykuda, yuxuda dolaşmaq, gəzinmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

düşünmək zənn edmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əlirmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əsitmək qurqunmaq. oyuqlanmaq. oylanmaq. sanızlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

gümanlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

imgələmək sanızlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qançıtmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qanqaçmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qanqıçmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qansıtmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qılıqlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qorxmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qorxunmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

quranlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qurqanalmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qurqanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qurqınmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

quşqulanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oy başından keçirmək
o çağları bir kərədə olsun belə savurma

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oylanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oysalanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oysanamaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oysanğamaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oysanğlamaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oysanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağınılmaq fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağnılmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sanalanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sanğamaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sanğulanmaq sanığlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sanılmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sanızlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sanlanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

santalmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

savurmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

saylanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sezgilmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sezilmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sinğmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sinmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sıpqılmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sızılmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sızqılmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

şəkillənmək təssəvür edinmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tasalanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

taslamaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

toslanmaq təxəyyül edmək

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tosunmaq mütəxəyyil olmaq.
gəlməyini tosunma, gətirməyin düşünqıl. (gəlməyini sanğama, gətirməyin düşünqıl ). (sanğama: xəyallanma)

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uylanmaq
oylanıb uylanmaq: düşünüb xəyallanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uyullanmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yançıtmaq

XƏYALLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yansıtmaq

XƏYALLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Derin fikre, xeyala dalmaq, keçmişleri göz qabağrnda canlan-drrmaq; fikirleşmek. Şərifzadə öz-özünə xə-yallanır, gözünün altından qarovulçuya baxır, onun mürgüləməsini gözləyirdi. M.Hüseyn.