Multilingual Turkish Dictionary

XANƏ

XANƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< qın. qon

XANƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qana. qona. göz. bölüm. bölmə. otaq. hicrə.
on örəkli ev.- orta bölməyə qoy

XANƏ : Turuz Farsca - Türkce

çarduq sarduq. örtülü, sarılı, çatılı duvarlı, sarılı hörülü yer. qorvan. qorman.ev

XANƏ : Turuz Farsca - Türkce

qala ev. ocağ. xana.
qala öz qalamdır: nərsəni özünə çıxıb, istəyi tək qılınmaq.
öz qalaz kimi: öz eviz kimi

XANƏ : Turuz Farsca - Türkce

qanta xana.
altı qantalı: altı xanalı

XANƏ : Turuz Farsca - Türkce

otac

XANƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Ev, mesken.
.Rəşid Abxazlı yedəyində kəhər at dar və qorxulu cığırla dağ başına, öz xanəsinə tərəf dır-maşırdı. F.Köçerli. [Qurban Ferruxa:] Bir uşaq göndərib bu qəfil gülləni öz xanəmdə, əhli-əyalımın yanında da sinəmə vura bilərdin. Ə.Veliyev.
mus. bax takt. Musiqi əsərlərindəki ağır və yüngül səslərin ardıcıl və müntəzəm surətdə təkrar edilməsi musiqinin bərabər öl-çülü ayrı-ayrı taktlara (xanələrə) bölünmə-sini əmələ gətirir. Ə.Bedelbeyli.
.Sədəf bu dəfə də mülayim və mehriban bir səslə şagir-dinin səhvlərini göstərir, o istədiyi kimi çal-mayınca yeni xanəyə keçmirdi. M.Hüseyn.