Multilingual Turkish Dictionary

XANƏVADƏ

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ailə

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

eşəv

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ev

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

evlik dudman

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

evsit ailə. əh əyal

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkənir

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

əşəv

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

genəqop

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

gil ailə.
gillər: ailələr. xanəvadələr

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

hörük

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

kip (neçə nərsənin biryerə yığılıb, yapışıq, kipişik durumu).(< kipləmək: bərkitmək. birbirinə tuş qoymaq). famil. ailə

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

köç
köçüz kaç: evdə neçə kişisiz

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

küməl

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

obağ
sizin genəqopuz yoxdur

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

obuq aile. ayile. famil

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ocağ

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

oğuş { < "oğ.ok.og". (boy. ana)}. başqala. ocaq. ailə (sumercə). fəmil. famil

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

op

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

oruq

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

ovağ udam

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

örkə örükə. (< hörmək). ailə. ocaq

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

soruq

XANƏVADƏ : Turuz Farsca - Türkce

tör