Multilingual Turkish Dictionary

XANƏVADƏLİ

XANƏVADƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

köçlü evli. (ailəli.)

XANƏVADƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

örükəli örkəli. (< hörmək). ailəli. ocaqlı