Multilingual Turkish Dictionary

XASİYYƏTLİ

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

arxalı

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

aşqaqlı

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərimli

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

iyəmli

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

iyisli

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

izəkli etgili-izəkli darı: müəssir dava. təsirli dava-izəkli kişi: etgili adam. xəsiyyətli adam

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoltuqlu

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

necəlikli xisusiyyətli. vəsfli. tərifli

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

netəlikli

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

özəntili

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

öztün xəsiyətli

XASİYYƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yarqalı