Multilingual Turkish Dictionary

XEYLƏH

XEYLƏH : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > xeylək

XEYLƏH : Turuz Dictionary

xeyli. qayılı. qaylı. çox. yığılı. aşar.
keçən il qayılı saxlamız varıdır. (saxla: saxruğ. zəxirə).
eşikdə aşar el gəzirdi

XEYLƏH : Turuz Dictionary

ir topar. bir çox. (külli).
ona bir topar sual verdilər: ona külli sual verdilər

XEYLƏH : Turuz Dictionary

xeyli. qayılı. qaylı. çox. yığılı. aşar.
keçən il qayılı saxlamız varıdır. (saxla: saxruğ. zəxirə).
eşikdə aşar el gəzirdi

XEYLƏH : Turuz Dictionary

ir topar. bir çox. (külli).
ona bir topar sual verdilər: ona külli sual verdilər