Multilingual Turkish Dictionary

XIRTALAMAQ

XIRTALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xırdalamaq.çantmaq. çaltmaq. çəntmək. kəntmək. kərtmək. kantmaq. qantmaq. ufalamaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq. nərsənin bütünlüyün aparmaq.əğritmək. pozmaq. oğalamaq

XIRTALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xırdalamaq. uşaqlamaq. oğmaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. qırdalamaq. yardalamaq. maydalamaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. oğanadırmaq. öğmək

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. qırmaq. qasmaq. iskonta edmək.
bu çəki qasda, mənim paramı ödə

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq.
çəkmək. çağmaq. xırdalamaq. oğutmaq. üyütmək.
ət çəkmək. (çəkən: çağan: oğan).
qırdalamaq. böləkləmək

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. bölmək. pozmaq.
para pozmaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. paydalamaq. kiçik tikələrə ayırmaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. uşalamaq. biçgələmək. oğalamaq. oğşalamaq. oğçalamaq. doğçalamaq. doğuramaq. dövcələmək. çağtalamaq. çağalamaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. imrikləmək. oğruqlamaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. qırdalamaq. yardalamaq. maydalamaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. oğanadırmaq. öğmək

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. qırmaq. qasmaq. iskonta edmək.
bu çəki qasda, mənim paramı ödə

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq.
çəkmək. çağmaq. xırdalamaq. oğutmaq. üyütmək.
ət çəkmək. (çəkən: çağan: oğan).
qırdalamaq. böləkləmək

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. bölmək. pozmaq.
para pozmaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. paydalamaq. kiçik tikələrə ayırmaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. uşalamaq. biçgələmək. oğalamaq. oğşalamaq. oğçalamaq. doğçalamaq. doğuramaq. dövcələmək. çağtalamaq. çağalamaq

XIRTALAMAQ : Turuz Dictionary

xırdalamaq. imrikləmək. oğruqlamaq