Multilingual Turkish Dictionary

XOŞAQƏLİM

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. sulum. xoşaayənd

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşa gəlim. tamağlı. tamağın. təməkin

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. xoşavar. yaxlı.
sizin bu işləriz yaxlı değil.
yaxa yaxlı: çox xoşagəlim

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

uğral

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. yoşağın. xoşgən. xoşagən. göyçək

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. paramıq. (xoşgüvar. xoşayənd)

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. sulum. xoşaayənd

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşa gəlim. tamağlı. tamağın. təməkin

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. xoşavar. yaxlı.
sizin bu işləriz yaxlı değil.
yaxa yaxlı: çox xoşagəlim

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

uğral

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. yoşağın. xoşgən. xoşagən. göyçək

XOŞAQƏLİM : Turuz Dictionary

xoşagəlim. paramıq. (xoşgüvar. xoşayənd)