Multilingual Turkish Dictionary

XOŞBİN

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

alqar optimist
(# pesimist:qaqmar. bədbin)

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

anqut (anığı qutlu) gələcəyi, gələni xoş görən. xoşbin

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

gülbaş

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

qutqafa

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

qutsaq (# qatsaq. qarsaq). optimist

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

mutqafa

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

mutqul iyimsər

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

olcayıq (# qarsan. korsan)

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

yarıq

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

yarıqan # qarıq: qarıqan: pesimist. bədbin

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

yarıqsan

XOŞBİN : Turuz Farsca - Türkce

yarsan