Multilingual Turkish Dictionary

XOŞNUDİ

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qanıqçılıq

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qanımçılıq

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıvışma

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıvrışma

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyıma

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyınma

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyış

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyışma

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyma

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyrışma

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

qıyşıq

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

yarğaşlıq riza. rizayət. xoşnudluq. xursəndi

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

yarışlıq

XOŞNUDİ : Turuz Farsca - Türkce

yarşıq