Multilingual Turkish Dictionary

XOŞNUDLUĞUN

XOŞNUDLUĞUN : Turuz Farsca - Türkce

könənməyin razılığın. məmnuniyyətin.
könənməyin bilməyən, var davardan doyanmaz.
könənməyin bilməyən, sevinc üzün görənməz.
könənməyin bilməyən, sevincə arman qalır. (arman: nisgil. həsrət)

XOŞNUDLUĞUN : Turuz Farsca - Türkce

könənməyin razılığın. məmnuniyyətin.
könənməyin bilməyən, var davardan doyanmaz.
könənməyin bilməyən, sevinc üzün görənməz.
könənməyin bilməyən, sevincə arman qalır. (arman: nisgil. həsrət)