Multilingual Turkish Dictionary

XORDƏNDİŞ

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qısgüdə

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qısgüt

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qıstac

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qıt görüşlü kutahbin. kutahnəzər

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qıtgüdə

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qıtgüt

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

qıysat

XORDƏNDİŞ : Turuz Farsca - Türkce

tənikgöz