Multilingual Turkish Dictionary

XUD KOŞLUQ EDMƏK

XUD KOŞLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

astınmaq

XUD KOŞLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

atsınmaq

XUD KOŞLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

özünü öldürmək

XUD KOŞLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tarsınmaq