Multilingual Turkish Dictionary

XUD NƏMAYİ

XUD NƏMAYİ : Turuz Farsca - Türkce

çaxdalığ > saxdalığ. zahir sazlıq. çıxıldağlıq. durğağlıq. təzahür