Multilingual Turkish Dictionary

XUDBİNLİK

XUDBİNLIK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ancaq özünü düşünme, özünü isteme, öz menafeyini hamrdan yüksek tutma; eqoistlik. Vay cəhalət, vay xudbinlik, siz neçə-neçə müsibətlərə bais-siniz? N.Vezirov. [Cefer Rüstembeye:] Qardaş, hər kəsin əlinə nə düşdü, gərək xudbinliyi kənara qoyub, yoldaşını da yada salsın.. çemenzeminli. Gülnaz lovğa bir xudbinliyi ifadə edən bu sözlərdən tutulub sıxıldı. Q.İlkin.