Multilingual Turkish Dictionary

XUDSAXTƏ

XUDSAXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəndoğul (kənd oğul: özünün becərisi.). özü kəndi yol yolağın tutub gedən. yandan qırağdan özəl yardım görməmiş