Multilingual Turkish Dictionary

XURUŞLU

XURUŞLU : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapamalı. yavanlı. yağlı. qatıqlı. gözləməli. gözləmli. gözləyişli. üzgözlü. çaşnılı. qatıqlı. yavan olmayan

XURUŞLU : Turuz Dictionary

yağlı. (# yavan).
yağlı olsun ya yavan, doğru olsun ya yalan

XURUŞLU : Turuz Dictionary

yağlı. (# yavan).
yağlı olsun ya yavan, doğru olsun ya yalan