Multilingual Turkish Dictionary

YABOY

YABOY : Turuz Dictionary

yaxboyaq. qarçağ. çalcağ. çalboy. yalboy. təndis. yarı heykəl

YABOY : Turuz Dictionary

yaxboyaq. qarçağ. çalcağ. çalboy. yalboy. təndis. yarı heykəl