Multilingual Turkish Dictionary

YADA SALMAQ

YADA SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əsinitmək esinitmək. xatırlamaq.
keçmişləri əsinitmək.
əsinitin yaddından çıxmasın

YADA SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ansıtmaq
yada sal: ansıt!