Multilingual Turkish Dictionary

YADAVƏRLİK EDMƏK

YADAVƏRLİK EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əlləmək

YADAVƏRLİK EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çağrıştırmaq andırtmaq. xatılatmaq. yada salmaq. yadlatmaq. hiss etdirmək. anıştırmaq. yada salmaq. daşlamaq. oxlamaq. işarə edmək

YADAVƏRLİK EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əsinitmək esinitmək.
neçə sıra sizə əsinitdim