Multilingual Turkish Dictionary

D-DAY

D-DAY : English Turkish military

D GÜNÜ:
Belirli bir harekatın başladığı. ya da başlayacağı gün. a) Büyük bir askeri taarruzun tarihi. b) Bir harekatın icrasına başlandığı tarih (icra emrinin yayımlandığı tarihten farklı olarak)
Harekatın safhasının, kara taarruzu, hava hücumu, deniz bombardımanı, paraşüt hücumu veya amfibik hücumla uygulanmasına geçildiği tarih olabilir. Planlamayı koordine eden sorumlu en üst komutanlık veya karargah; D gününün yukarıdaki açıklamalara göre gerçek anlamını belirtir. Tek bir planda, eğer bunun gibi birden çok olay yer almış bulunuyorsa tali durumdaki olay, icabına göre gün eklemesi veya çıkarması yapılarak, esas olaya bağlanır. "D" harfi yukarıdakilerin hepsini gösterecek tek bir gösterge olarak kullanılır. Harekatın icrasında sorumlu komutanlık veya karargah, eğer planı koordine edenden ayrı bir komutanlık veya karargah ise, en alt planlama karargahı tarafından belirtilen anlamın ışığı altında, bu hususu dikkate almalıdır.
Planlarda zaman; kullanılan zaman birimini gösteren bir harf ve ilgili olaydan önce veya sonraki zaman miktarını gösterecek, artı veya eksi işaretli rakamlarla açıklanır. Örneğin "D" belirli bir gün, "H" belirli bir saat olarak alınmıştır. Buna göre; D+7, D gününden 7 gün sonra; H+2, H saatinden 2 saat sonra demektir. Eğer rakam miktar itibariyle, çok fazla örneğin D-günü + 90 gün olursa D-3 ay şekli kullanılabilir. 0 halde, bir zaman biriminden (D-günü, H-saati gibi) sonra yazılan rakam, bundan ayrı bir birimin ifadesi olarak konulmuş ise, bunun hangi birimi ifade ettiği yazılmalıdır. Bknz. H-hour, K-day, M-day. Bknz. "designation of days and hours" (Amerikan Savunma Kurulu a, b, c tali bölümlerini kullanma)