Multilingual Turkish Dictionary

DATA DISPLAY

DATA DISPLAY : English Turkish military

VERİ GÖSTERME:İşlenmiş verilerin, özel surette imal edilmiş elektronik veya elektromekanik cihazlarla, gözle görülebilir şekle getirilmesi. Bu işi tuşlu kompüterler (digital computers) veya ana parça durumundaki cihazların (bağlı veya ayrı) bağlanması suretiyle yapılır. Veri gösterme işini satır yazıcı (line printer) ve delikli kartlar da yapabilir. Fakat bunlar, genellikle, "çıkan veri teçhizatı" (output equipment) olarak sınıflandırılır