Multilingual Turkish Dictionary

DATA FIELD DESIGNATOR

DATA FIELD DESIGNATOR : English Turkish military

BİLGİ ALANI ADI:Tertiplenmiş bir form dahilindeki iki veya daha çok bilgi elemanı, bilgi maddesi, bilgi açıklayıcı, veya bilgi alanı kombinezonunun gerçek kullanılış şekli. Örneğin; "stok numarası" bilgi alanı adı, on beş basamaklı bir bilgi alanı olup, sekiz ayrı kombinezon içinde kullanılan ve her biri "stok numarası" olarak gösterilen "federal stok numarası", "NATO", "imalatçı parça numarası", "malzeme manajmanı", "üretim teçhizatı" ve "M. S. B. ", "mühimmat numarası" bilgi elemanlarına sahiptir