Multilingual Turkish Dictionary

RADIO AND PANEL SECTION

RADIO AND PANEL SECTION : English Turkish military

TELSİZ VE İŞARET BEZİ KISMI:Bir alay muharebe grubu veya küçük bir birliğin kuruluşunda bulunan kıta muhabere takımının bir kısmı. Bu kısmın görevi telsiz cihazlarını işletmek ve işaret bezlerini kullanmaktır