Multilingual Turkish Dictionary

RADIOLOGICAL SURVEY INSTRUMENT

RADIOLOGICAL SURVEY INSTRUMENT : English Turkish military

RADIAC ALETİ:Bir bölgedeki radyolojik kirlenme derecesini ölçmeye yarayan alet. Ayrıca bakınız: "ion chamber"