Multilingual Turkish Dictionary

TAKE HOLD

TAKE HOLD : English Turkish Redhouse

(of) (-i) (elle) tutmak, kavramak; yakalamak.
of (birini) etkisi altına almak