Multilingual Turkish Dictionary

طعن و ضرب

طعن و ضرب : یابانجی سوزلره قارشی

top təşər(izah: atar tutar.. qapış sapış..)