Multilingual Turkish Dictionary

TAILLER

TAILLER : French Turkish

"yontmak, biçmek, budamak, oymak; meydana getirmek "