Multilingual Turkish Dictionary

ÜBERMUDEN

ÜBERMUDEN : German Turkish

fazia yormak; takattan düsürmek
et son derecede yorulmus; takattan düsmüs; bitkin; ^ sein sütcü beygiri gibi ayakta uyumak 2ung/bitkinlik