Multilingual Turkish Dictionary

آتی وئرمک

آتی وئرمک : تورکجه فارسجا

اص.قد.دادن چیزی به طرز پرتاب کردن. به طرف کسی پرتاب کردن و دادن