Multilingual Turkish Dictionary

داشی اتگیندن تؤکمک

داشی اتگیندن تؤکمک : تورکجه فارسجا

عقیدة خود را تغییر دادن