Multilingual Turkish Dictionary

BAB HARCI

BAB HARCI : Turkish Risale

Mahkemelerde kadıların, naiblerin, mal ve mukataa kalemlerinde bulunan memurların aldıkları bir nevi harç

BAB HARCI : Ottoman Turkish

Mahkemelerde kadıların, naiblerin, mal ve mukataa kalemlerinde bulunan memurların aldıkları bir nevi harç