Multilingual Turkish Dictionary

BABACILIK

BABACILIK : Turkish English

n. paternalism, practice of caring for others in a manner that is overly intrusive (such as a father to a child)

"BABACILIK" IN Other Languages

BABACILIK : Turkish Turkish

devletin toplumsal sınıflara babalık ederek bunlar arasında bir denge sağlaması, °paternalizm

BABACILIK : Turkish Turkish Encyclopedic

Devletin toplumda babalık rolünü üstlenerek sınıflar arasındaki çelişkilerde uzlaş tırıcı olmasını ve bir denge kurmaya çalışmasını savunan, devleti sınıflar-üstü bir olgu ola-rak niteleyen siyasal görüştür (*a.)*

BABACILIK : Turkish French

paternalisme [le]