Multilingual Turkish Dictionary

DAHİR

DAHİR : Turkish Risale

(C.: Dehâyir) Toplanılmış veya gömülmüş mal

DAHİR : Ottoman Turkish

Dere, vâdi. * Dağ başı