Multilingual Turkish Dictionary

HABEŞİ

HABEŞİ : Turkish Turkish

- habe?

HABEŞÎ : Turkish Risale

Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş'e mensub ve müteallik olan. * Koyu esmer renkli adam. * Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san'atlarda kullanılan bir cins kâğıt

HABEŞÎ : Ottoman Turkish

Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş'e mensub ve müteallik olan. * Koyu esmer renkli adam. * Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san'atlarda kullanılan bir cins kâğıt

HABEŞİ : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. habeş ırkına mensup