Multilingual Turkish Dictionary

HADÎS-İ ŞEYHEYN

HADÎS-İ ŞEYHEYN : Turkish Risale

En muteber ve büyük hadis âlimlerinden İmam-ı Buharî ve İmam-ı Müslim'den rivayet edilen hadis-i şerif

HADÎS-İ ŞEYHEYN : Ottoman Turkish

En muteber ve büyük hadis âlimlerinden İmam-ı Buharî ve İmam-ı Müslim'den rivayet edilen hadis-i şerif