Multilingual Turkish Dictionary

HADSEN

HADSEN : Turkish Risale

Sezmekle. Sür'atle intikal ve idrâk etmekle

HADSEN : Ottoman Turkish

Sezmekle. Sür'atle intikal ve idrâk etmekle

HADSEN : Ottoman Turkish

irdenbire sezmekle