Multilingual Turkish Dictionary

LÂM-I CER

LÂM-I CER : Turkish Risale

Kelimeyi cerreden lâm harfi. Kelimenin sonunu "i" diye okutur. Lillâhi, Lieclillâhi'de olduğu gibi. İstihkak ve ihtisas, has ve müstehak ve zarfiyyet, illet mânâsını verir

LÂM-I CER : Ottoman Turkish

"Kelimeyi cerreden lâm harfi. Kelimenin sonunu ""i"" diye okutur. Lillâhi, Lieclillâhi'de olduğu gibi. İstihkak ve ihtisas, has ve müstehak ve zarfiyyet, illet mânâsını verir."