Multilingual Turkish Dictionary

LAFZÎ

LAFZÎ : Turkish Risale

Lafza ait ve müteallik. * Gr: Kelimenin söylenişine ve yapısına aid, onlarla alâkalı

LAFZÎ : Ottoman Turkish

Lafza ait ve müteallik. * Gr: Kelimenin söylenişine ve yapısına aid, onlarla alâkalı

LÂFZÎ : Ottoman Turkish

sözle ilgili