Multilingual Turkish Dictionary

MAABİD-İ İSLÂMİYE

MAABİD-İ İSLÂMİYE : Turkish Risale

İslâm mâbetleri. Mescid ve câmiler

MAABİD-İ İSLÂMİYE : Ottoman Turkish

İslâm mâbetleri. Mescid ve câmiler