Multilingual Turkish Dictionary

MAALCEMAA

MAALCEMAA : Turkish Risale

(Maa-l-cemâe) Cemaatle beraber, cemaatle birlikte

MAALCEMAA : Ottoman Turkish

(Maa-l-cemâe) Cemaatle beraber, cemaatle birlikte