Multilingual Turkish Dictionary

SABIRSÛZ

SABIRSÛZ : Turkish Risale

f. Sabrı yakan, sabırsızlık veren

SABIRSÛZ : Ottoman Turkish

f. Sabrı yakan, sabırsızlık veren

SABIRSÛZ : Ottoman Turkish

sabrı yıkan, taşıran