Multilingual Turkish Dictionary

TAHAZZÜN

TAHAZZÜN : Turkish Risale

Kederlenmek, hüzünlenmek. Birine acımak. Mükedder olmak

TAHAZZÜN : Ottoman Turkish

Hazineye girmek. * Yığılmak

TAHAZZÜN : Ottoman Turkish

irikme