Multilingual Turkish Dictionary

TALEB-İ RÜ'YET

TALEB-İ RÜ'YET : Turkish Risale

Görmeyi istemek. Hz. Musa'nın (A.S.) Cenab-ı Hakk'ı görmek istemesi

TALEB-İ RÜ'YET : Ottoman Turkish

Görmeyi istemek. Hz. Musa'nın (A.S.) Cenab-ı Hakk'ı görmek istemesi