Multilingual Turkish Dictionary

Y, Y

Y, Y : Turkish Turkish

türk abecesinin yirmi sekizinci harfi. "ye" adı verilen bu harf sesbilim bakımından öndamak ünsüzlerinin ötümlüsüdür