Multilingual Turkish Dictionary

Y, Y

"Y, Y" IN Other Languages

Y, Y : Turkish Turkish

türk abecesinin yirmi sekizinci harfi. "ye" adı verilen bu harf sesbilim bakımından öndamak ünsüzlerinin ötümlüsüdür