Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Anatomi

English Turkish Anatomi
BOWMAN, W. : English Turkish Anatomi

(
1822) İngiliz hekimiörn: Bowman kapsülü = böbrek glomerul çevresi kapsülü

BRACHIOCEPHALUS : English Turkish Anatomi

kol ve baş ile ilgili

BRACHYCEPHALICUS : English Turkish Anatomi

kısa baş

BREGMA : English Turkish Anatomi

parietal ve frontal kemiklerin bireleştikleri üst nokta (antropoloik)

BROCA, P. : English Turkish Anatomi

(
1880) Paris'li cerrah ve antropologörn: Broca merkezi

BRONCHIALIS : English Turkish Anatomi

onchus ile ilgili

BRONCHIOLUS : English Turkish Anatomi

küçük bronş

BRONCHUS : English Turkish Anatomi

nefes borusunun iki kolundan biri

BRUNNER, J. C. : English Turkish Anatomi

(
1727) Alman anatomistörn: Brunner bezleri = glandula duodenalis

BUCCALIS : English Turkish Anatomi

ucca ile ilgili

BUCCINATORIUS : English Turkish Anatomi

m. buccinator ile ilgili

BULBIFORMIS : English Turkish Anatomi

soğan şeklinde

BULLA : English Turkish Anatomi

su dolu kabarcık

BULLOSUS : English Turkish Anatomi

su dolu kabrcık ihtiva eden

BURDACH, K. F. : English Turkish Anatomi

(
1847) Doğu Prusya'lı anatomistörn: Burdach demeti = fasciculus cuneatus

BURSA : English Turkish Anatomi

kese, torbaörn: bursa omentalis

CADAVER : English Turkish Anatomi

ölmüş insan veya hayvan; kadavra, ceset

CAECALIS : English Turkish Anatomi

caecum ile ilgili

CAECUM : English Turkish Anatomi

kör bağırsak

CAECUS : English Turkish Anatomi

körörn: foramen caecum linguae (morgagnii)

CAERULEUS : English Turkish Anatomi

mavili, mavimsi; morlu; benekli