Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Biologic

English Turkish Biologic
ABACTERIAL : English Turkish Biologic

akterisiz

ABACTIO : English Turkish Biologic

düşük

ABALIENATIO MENTIS : English Turkish Biologic

delilik

ABALIENATION : English Turkish Biologic

delilik

ABAPICAL : English Turkish Biologic

tepenin ters tarafında

ABAROGNOSIS : English Turkish Biologic

ağırlık hisinin kaybolması

ABARTHROSIS : English Turkish Biologic

diartroz

ABARTICULAR : English Turkish Biologic

eklem dışında

ABARTICULATION : English Turkish Biologic

çıkık

ABASIA : English Turkish Biologic

ir tür akıl veya beden hastalığı

ABASIC : English Turkish Biologic

yürüyemeyen

ABATEMENT : English Turkish Biologic

hafifleme

ABATIC : English Turkish Biologic

yürüyemeyen

ABAXIAL : English Turkish Biologic

eksen dışı

ABDOMINAL : English Turkish Biologic

karınsal

ABDOMINAL AORTA : English Turkish Biologic

abdominal aort

ABDOMINAL CAVITY : English Turkish Biologic

karın boşluğu

ABDOMINAL VISCERA : English Turkish Biologic

karınsal organ

ABDOMINALGIA : English Turkish Biologic

karın ağrısı

ABDOMINOANAL : English Turkish Biologic

abdominoanal

ABDOMINOCENTESIS : English Turkish Biologic

abdominal parasentez

ABDOMINOCYESIS : English Turkish Biologic

karın içi gebelik

ABDOMINOCYSTIC : English Turkish Biologic

abdominokistik